untitled_11

Theo đó, trang web www.fvtech.vn là nơi cung cấp thông tin về nguồn cung công nghệ, thiết bị, các kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế từ Phần Lan và nguồn cầu công nghệ, thiết bị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đây cũng là địa chỉ giao dịch, kết nối công nghệ trực tiếp giữa các đối tác Phần Lan - Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ trong và ngoài nước, đặc biệt là giữa Phần Lan và Việt Nam.

Bên cạnh đó, trang web còn là nơi giới thiệu về các hoạt động của dự án “Xúc tiến chuyển giao công nghệ sinh thái Phần Lan - Việt Nam”; thông tin về các hội thảo, hội nghị, tập huấn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thương mại hóa sản phẩm công nghệ và mở rộng thị trường.